Com es mou el teu mòbil?

L’activitat consisteix en la representació del cicle de vida d’un mòbil. Mitjançant el joc es representen les entrades i sortides de matèria i energia que permeten visualitzar la idea de sistema lineal vs cíclic i d’aquesta manera introduir els conceptes de reciclatge i reutilització.

Destinataris: Cicle Superior d’ Educació primària (10-12 anys), ESO i famílies.

Durada: 90 minuts

 

OBJECTIUS

  • Representar i debatre pràctiques de reducció, reutilització i reciclatge del RAEE prenent com a referència la comparació entre sistemes lineals i cíclics.
  • Considerar l’impacte ambiental des del punt de vista de l’anàlisi del cicle de vida de l’aparell a adquirir, valorant els processos de producció, consum i residus que genera.

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller

METODOLOGIES

  • Representació de fluxos
  • Debat o contrast de punts de vista
  • Diàleg educador/a – participant
  • Observació estructurada

FORMA DE TREBALL: Grup gran (25- 30 participants). Equips de participants per la dinàmica del taller.

ESPAI: Es pot fer a l’interior o bé a l’exterior.