Reutilitzem

Abans de despendre’ns dels aparells, si funcionen, en fomentarem la reutilització, els intercanviarem, els vendrem en mercats de segona mà, els donarem a organitzacions benèfiques, etc.

Si els aparells ja no funcionen, hem de portar-los a un gestor de residus autoritzat.

Podem donar als residus una “segona vida”, ja sigui complint el mateix objectiu que el producte original, ja sigui donant-los una altra utilitat. Perquè reutilitzem? Reutilitzar evita haver de tractar el residu, ja sigui dipositant-lo en un abocador, incinerant-lo o fent una despesa energètica en el seu reciclatge. Pensem també que podem donar-lo a entitats solidàries i/o vendre’l a mercadets de segona mà o a plataformes en línia. Trobarem molts més recursos i direccions als enllaços a continuació.
+ recursos

INTERCANVI, BOTIGUES I MERCATS DE SEGONA MÀ