III Jornada sobre Preparació per a la reutilització

Objectiu

Conèixer la situació actual de la reutilització d’aparells elèctrics i electrònics, compartir experiències i generar debat entre tots els agents implicats en la preparació per la reutilització i la promoció de la reutilització d’aquests tipus de residus i l’economia circular.

Destinataris

Entitats, empreses, organitzacions i administracions implicades en la promoció de la reutilització de RAEE, la PxR i l’economia circular al voltant d’aquest tipus de residus.

Programa i presentacions

9:30 h –   Benvinguda d’Alencop Cooperativa (10 min)

9:40 h –   BLOC 1. La reutilització en Espanya, Catalunya i Barcelona (55 min)

10:35h –  BLOC 2. Models de sistemes de recollida de RAEE (55 min)

11:30 h –  Pausa – cafè (20 min)

11:50 h –  BLOC 3. Garanties dels AEE de segona mà (30 min)

12:20 h –  BLOC 4. Els AEE a les botigues de segona mà (50 min)

13:10 h –   Desplaçament a les instal·lacions d’Alencop

13:30 h –   Visita guiada a Alencop Cooperativa

14:00 h –   Dinar casolà africà – Prèvia inscripció (Enviar un correu a raee@alencop.coop)

Descarrega el Programa en català | Descarga el Programa en castellano

Inscripció

Activitat gratuïta prèvia inscripció enviant un correu a raee@alencop.coop amb el nom, cognom i organització, entitat o empresa.

  

2a Jornada RAEE. 28 de novembre 2016

 

Formulari d’inscripció a la jornada

(Formulari tancat · Places limitades)

 

Programa

9.15 h Recepció dels assistents

9.30 – 9.45 h Benvinguda i presentació

Guillermo Rojo, Cooperativa Alencop

9.45 – 11 h EXPERIÈNCIES. Implementació local del circuit eReuse 

David Franquesa, Universitat Politècnica de Catalunya

11 – 11.30 h Pausa · cafè

11.30 – 13 h TAULA RODONA. Reptes i futur de la preparació per a la reutilització dels RAEE

Marisa A. Gliosca, Andròmines

Nati Yesares, Solidança

Ignacio Parody Núñez, Fundació Trinijove

Encarna González, Fundació Engrunes

13-13.20 h Tancament de la jornada

Maria Vidal, Agència de Residus de Catalunya

  

La Fàbrica del Sol · Pg. Salvat Papasseit, 1 · Barcelona. Places limitades.

 

I JORNADA · 19 d’abril de 2016 · La Fàbrica del Sol

Jornada de treball sobre reutilització

PROGRAMA Jornada

 

PONÈNCIES Jornada

Marc general de la reutilització i PXR a Catalunya · Agència de Residus de Catalunya

Una experiència en preparació per a la reutilització d’electrodomèstics de línia blanca a Catalunya · Solidança

L’experiència en la reutilització de PC i mòbils a Catalunya · Andròmines

Vídeo de bones pràctiques en preparació per a la reutilització dels RAEE · AERESS

Què, com i quant es reutilitza a Barcelona · Ajuntament de Barcelona

Algunes vies actuals de recollida · Electrorecycling

Algunes vies actuals de reutilització · El Pont Solidari

Algunes vies actuals de reutilització · Millor que Nou