Cicle de vida d’un AEE

La nevera que tenim a casa, abans d’arribar-hi, ha fet un llarg camí i un cop l’hem fet servir, el continuarà. Aquest camí s’anomena cicle de vida dels materials, i hauria de ser circular perquè quan s’acaba hauria de tornar a començar.

El cicle dels materials comprèn totes les activitats d’extracció de matèries primeres, manipulació o fabricació de productes, ús o consum i gestió dels residus d’aquest consum.

cicle de vida RAEE

Descripció

El cicle dels materials és un procés que pot ser obert o tancat en funció de si els residus es poden re introduir al cicle com a matèries primeres o secundàries o bé si s’han de dipositar al medi i no es poden reaprofitar.

L’objectiu de la nostra societat, és tancar el cicle, és a dir, aprofitar els residus com a matèries primeres secundàries, és més sostenible perquè disminueix la disposició de residus i evita l’extracció de noves matèries.

A continuació descriurem les principals característiques de les fases dels cicles de vida dels RAEE.

 

Components i Matèries Primeres dels RAEE

Els AEE són productes molt complexos que, generalment, inclouen nombroses parts i components: peces metàl·liques i plàstiques variades, carcasses de plàstic, fusta o metall, targetes de circuits impresos, tubs de rajos catòdics, pantalles de cristall líquid, cables, piles, bateries, components elèctrics i electrònics, diversos fluids, contrapesos de formigó, cartutxos d’impressió, motors elèctrics, etc.

Els “dipòsits” d’or i plata presents a les tecnologies actuals estan valorats en 21 milions de dòlars.

Aquestes peces i components estan fabricats en materials molt diversos i de diferent naturalesa. Bàsicament, es tracta de metalls (ferris i no ferris), polímers, vidres i altres materials (fusta, cautxú, cartró, etc.). La proporció de cadascun d’aquests materials dependrà del tipus d’AEE en qüestió.

Per exemple, un aparell de línia blanca es compon principalment de metalls, mentre que en un equip d’electrònica de consum predomina el plàstic.

Fabricar un gram de microxip requereix 800 grams de combustibles fòssils, 36 grams de productes químics i 16.000 grams d’aigua; en total 16.836 grams de materials.

Els AEE de naturalesa tecnològica o de telecomunicacions poden arribar a contenir més de 60 elements diferents. En el cas d’un telèfon mòbil (on els metalls representen el 23 % del seu pes) es pot comptar amb la presència de 40 dels metalls recollits en el sistema periòdic: metalls bàsics com el coure, estany, metalls especials com el cobalt, indi i antimoni, i metalls preciosos com la plata, or i pal·ladi. Molts d’aquests aparells tecnològics contenen terres rares que són responsables del funcionament de moltes de les seves aplicacions. Aquests materials confereixen un elevat valor a aquests residus ja que l’extracció d’aquest tipus de materials és costosa i escassa pel que aquest sector de residus està sent considerat com una forma de mineria urbana.

La transformació d’una tona d’alumini a partir del mineral respectiu requereix fins i tot 56.000 kWh. Aquesta quantitat d’energia aconseguiria per cobrir la demanda energètica d’una família alemanya de quatre persones durant deu anys.

 

Origen de les matèries primeres

En molts països emergents i en desenvolupament, l’explotació de matèries primeres és un factor econòmic decisiu. Són rics en minerals, necessaris en la fabricació dels AEE moderns. El gran creixement que ha sofert la indústria tecnològica en les últimes dècades ha suposat una gran pressió per a aquests recursos i els països que els alberguen.