Bones pràctiques

Cada català genera 10 quilos de RAEE anuals que equivalen a una cafetera, ½ tele o 1/6 d’una rentadora.

El nostre objectiu, com a consumidors responsables, és respectar i cuidar el medi ambient.

És important reciclar els RAEE:

  • Perquè tenen un alt poder contaminant si no se separen i es tracten o si acaben en abocadors o incineradores.
  • Perquè tenen un alt percentatge de reciclatge. El 90% dels components d’un mòbil es reciclen.
  • Perquè per fabricar-los es necessiten materials molt escassos al planeta Terra.
  • Perquè es creen llocs de treball i riquesa.

 

Primer però intentarem:

REDUIR

Escollirem productes eficients i amb una vida útil tan llarga com sigui possible

Encara que aquests poden tenir un cost més alt, a la llarga surten més barats i tenen un impacte ambiental més petit.

Evitarem la compra supèrflua d’aparells electrònics.

Pensem primer si ho necessitem o si ho podem aconseguir de segona mà o en un mercat d’intercanvi.

Fem servir piles recarregables i no piles d’un sòl ús.

 

REPARAR

Repararem els aparells en la mesura que sigui possible

Un aparell que s’espatlla no vol dir que l’hàgim de llençar.

Demanem ajuda a un manetes, li podem donar una segona i una tercera oportunitat!

 

REUTILITZAR

Abans de despendre’ns dels aparells, si funcionen, en fomentarem la reutilització, els intercanviarem, els vendrem en mercats de segona mà, els donarem a organitzacions benèfiques, etc.

Si els aparells ja no funcionen, hem de portar-los a un gestor de residus autoritzat.